Wytyczne programu dla twórców treści

 • 14/05/24
Kompleksowy zarys wytycznych, których przestrzegają twórcy.
 • Od twórców oczekuje się przestrzegania Warunków świadczenia usług podczas grania i/lub tworzenia treści do projektów .
 • Twórcy nie mają żadnych specjalnych przywilejów związanych z zasady ani Warunkami świadczenia usług w grze, na kanałach społecznościowych lub na serwerach Discord. Twórcy przestrzegają tych samych standardów, co wszyscy inni gracze, a jeśli zostanie stwierdzone, że naruszają zasady i/lub Warunki świadczenia usług, zostaną poddani takim samym działaniom dyscyplinarnym, jak każdy inny gracz.
 • Naruszenie warunki świadczenia usług mogą dodatkowo skutkować usunięciem z programu dla twórców treści.
 • Treści muszą być zgodne z Warunkami świadczenia usług platformy (np. Twitch, YouTube, Facebook itp.).
 • Twórcy mogą wyrażać swoje opinie w tworzonych treściach, ale nie w toksyczny sposób. Mogą wyrazić negatywną opinię na temat gry, jeśli jest to zrobione z szacunkiem i cechuje się logiką. Narzekania, nadmiernie toksyczne zachowanie i/lub negatywne nastawienie dla samego negatywnego nastawienia mogą skutkować działaniami dyscyplinarnymi, które mogą obejmować usunięcie z programu.
 • Należy pamiętać, że „toksyczne zachowanie” to subiektywna ocena i przypadki takiego zachowania będą rozpatrywane indywidualnie.
 • Oczekujemy, że twórcy będą aktywnie tworzyć treści. Optymalnie oznacza to, że prowadzisz streamy co najmniej raz w tygodniu lub publikujesz wideo co dwa tygodnie. Rozumiemy jednak, że nie każdy może utrzymać taki harmonogram przez cały rok, a wyjątki można omówić z pracownikami .
 • Od twórców NIE oczekuje się, że będą udostępniać gry  wyłącznie na swoich kanałach.
 • Twórcy, którzy nie tworzą aktywnie treści, mogą podlegać usunięciu z programu  dla twórców treści.
 • Creators are strongly advised to take appropriate measures to protect yourself. This includes any personal information that may potentially be used to identify you in real life. It also includes information pertaining to your accounts whether that be your game account or channel account(s). MY.GAMES Staff will never ask for your password.